Parkeringsregler

I februar 2023 gikk borettslaget fra å bruke oblat i parkerte biler til å bruke dagens teknologi; en "app" (UNUM) for registrering av både beboeres biler og biler parkert av gjester. Her er info og en kort gjennomgang:

Først: Generelle regler for parkering:

HOVEDREGEL
Det er kun tillatt å parkere på oppmerkede plasser eller i garasje.

GARASJE
Andelseiere som har garasje, skal benytte denne.

UTEPLASS
Andelseiere som har ikke har garasje, skal benytte oppmerkede plasser ute. Disse bilene skal være registrert i appen "UNUM". For å få dette gjort må man henvende seg til borettslagets kontor og får tilsendt en link for å opprette avtale med VestPark slik at bilen kan legges inn i appen.

GJESTEPLASSER
Det er skiltet en del gjesteplasser. Markert med gul maling i veibanen. Kun gjester kan benytte disse. Gjesters biler må registreres i appen ved besøk, og avregistreres når gjesten drar. Gjesters "kvote" for parkering i borettslaget er begrenset til 100 timer pr. måned. BEBOER/ANDELSEIER MÅ HA REGISTRERT AVTALE MED VESTPARK FOR Å FÅ MULIGHETEN TIL Å REGISTRERE GJESTERS BIL.

App uten avtale i Prestestien borettslag gir ikke mulighet for dette fordi gjesten ikke er registrert som beboer i Prestestien. Altså; selv om man har UNUM-appen fordi man parkerer på for eksempel kjøpesentre som også bruker denne, får man ikke registrert seg som gjest hos oss.

Dersom noen unntaksvis har behov for lengre gjesteparkering (besøk fra andre deler av landet etc.), kan det fås tillatelse til slik parkering på kontoret.

PLASSER FOR BEVEGELSESHEMMEDE
Det er skiltet egne plasser for bevegelseshemmede. Disse kan kun benyttes av biler med blått "HC-tillatelse" synlig i frontruten.

BOBILER, CAMPINGVOGNER, TILHENGERE ETC.
Det er avsatt egen plass for disse. De betaler en avgift for å stå der.

MERKNADER
Pr. 5.9.23 har vi ennå noen som ikke har reagert på tilsendt informasjon, og som derfor har ikke kan registrere gjester etter gjeldende regler. I slike tilfeller er det slik at kontrollsanksjon (gebyr) blir ilagt, uten mulighet for klage ettersom ansvaret ligger på beboer som ikke har fulgt reglene. (som nå har vart i et halvt år.)
.
Rundt 10 % av uteplassene er reservert gjester. Noen mener dette er for lite. Utfordringen blir at en øking av antall gjesteplasser vil redusere antall plasser for beboere. Så langt har det derfor ikke vært aktuelt å endre på dette.

I utgangspunktet har ingen reservert fast parkeringsplass i borettslaget. Grunnet overgang til elektriske biler har vi likevel vært nødt til å gjøre unntak for disse. "Ladeanlegget" for el-biler er oppsatt slik at den som abonnerer på ladeenhet, og kun den spesifikke bilen, kan koble seg til enheten, og denne må derfor til enhver tid være tilgjengelig for abonnentens bil.

HVA OPPNÅR VI

  • Når alle med garasje (som ikke får registrere bil på uteplass) benytter denne, vil antall ledige uteplasser øke.
  • Fremmedparkering (bl.a. bussreisende som benytter våre plasser) vil opphøre.
  • Ulovlig og eventuelt trafikkhindrende parkering vil opphøre.
  • Flere andelseiere vil finne ledig plass nærmere sin bolig.
We use cookies
Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.