Avfallsbehandling.

I løpet av mai 2023 ble det i alle lavblokkenes bosshus byttet bosscontainere for å få redusert den kommunale avgiften på restavfall. De containere som nå er plassert ut blir, i motsetning til de "gamle", scannet og veiet slik at vi for ettertiden betaler for reell vekt av avfallet hver og en av oss kaster. (Denne type containere befinner seg allerede i høyblokkenes bossrom.)

For å få vekten ned på avfallet er sortering en viktigere og viktigere faktor.

I samme periode som det ble byttet containere ble det satt ut utstyr som gjør at den enkelte kan sortere ut matavfall fra sitt restavfall. I bosshus/-rom finner man nå "kurver" og poser til bruk hjemme og spann der poser fra de enkelte kan kastes ved behov. Organisk- /matavfall er gjerne noe av det som veier i en bosspose og ved å sortere og kaste dette separat bidrar man altså til å reduser vekt på restavfallet.

Et lite tips: Posene som brukes blir gjerne gjennomtrukket om man har mye våte matrester/skrell i dem. Benytt derfor to poser i hverandre for å redusere søl i eget skap.  

Vi kan i samme anledning minne om at glass og metall kan kastes i spesielle containere, blant annet plassert ved butikkene rundt oss.

We use cookies
Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.