Fyrhuset

Fyring med gass skal byttes ut med jord/bergvarme, dette ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 07.09.2017.
For å benytte jord/bergvarme bores et hull i bakken. Hullet er gjerne mellom 100 og 200 meter dypt. Et rør med sirkulerende væske føres ned i hullet. Væsken varmes opp av bergvarmen - og resultatet er at det hentes opp varme fra borehullet.

Historie
Fyrhuset ble bygget samtidig som resten av boligmassen i Prestestien Borettslag. Oppvarmingen av borettslagets 655 leiligheter foregår ved hjelp av gass, med muligheter for bruk av olje eller elektrisitet, avhengig av hva som er mest lønnsomt til enhver tid, og også av miljøhensyn.

Fyring med gass er ca. 300 000 kroner billigere pr. år i forhold til fyring med olje. En annen viktig grunn til at vi har valgt fyring med gass, er flere fordeler i forhold til miljøet. Når det gjelder sot og partikler, er dette redusert med 100 %, sett i forhold til oljefyring, CO2-utslippet er redusert med 30%.

Fra gassbeholdere bak fyrhuset går gassen til en TRS, en trykk-reduksjon-stasjon, og inn til borettslagets anlegg. Dette anlegget har kapasitet til å forbrenne maks. 150 kubikkmeter gass i timen. På kalde dager forbrennes det en halv gassbeholder i døgnet. For mer informasjon om gass og fyring med gass: www.gassmagasinet.no eller www.naturgass.no

Da vi fyrte med olje forbrukte vi ca. 700 000 liter pr. år. Skorsteinen i fyrhuset ruvet den gang høyt over bakken. Den var nesten like høy som T-blokken like ved siden av, som med sine 13 etasjer er godt synlig i landskapet. Skorsteinen ble kortet av noe i forbindelse med overgangen til fyring med gass og er nå ikke høyere enn det som går frem av bildet.

I 2004 ble fyringsanlegget koplet til sentral driftskontroll. Dette gjør at de feil som måtte oppstå raskt kan lokaliseres, slik at driftstans blir minimal. På grunn av dette kan man lettere føre kontroll og overvåking av anlegget, og vedlikeholdsutgiftene vil forhåpentligvis reduseres kraftig.
Undersentralen som gir varme til varmevekslene, 16 stk i alt, er utbedret. Dette vil gi en bedre fordeling av varme og varmtvann, spesielt til boenhetene som ligger lengst unna fyringsanlegget.

Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.
Mer info om cookies her! Ok, det er greit!