Bergvarme prosjektet

Bergvarmeprosjektet som ble vedtatt på generalforsamlingen 7. september 2017 er i god gjenge, og drøyt halvparten av alle hull som skal bores er unnagjort. I skrivende stund (februar 2019) er de første blokkene nå i ferd med å "fristilles" fra fyrhuset, og kobles permanent over til bergvarmesentralene i hver enkelt blokk.

Prosjektet kom i gang på Flatevad i begynnelsen av februar 2018, med graving av grøfter for ledninger og rør i ene enden av Flatevad, og med boring av hull i bakken til rørene som skal hente varme fra bakken i andre enden, ved blokk D. Det er også gravd grøfter for fremføring av strøm fra El-sentralen ved fyrhuset, og i denne omgang, til Flatevad.

Som det ble nevnt på generalforsamlingen, og i informasjonsbrev, vil det i forbindelse med arbeidet til denne maskinparken bli en del støy. Denne støyen har i ettertid imdlertid vist seg å være svakere enn fryktet, men til tider tross alt tilstede. Dette er dessverre ikke til å unngå, men for å gi en hjelpende hånd med å redusere plagene som kan følge med støyen, har vi kjøpt inn ørepropper som de som føler at det kan være et behov for slike kan hente på kontoret.

Støy vil for øvrig bli begrenset i tid så mye som mulig, og støyende arbeid vil ikke bli startet opp før kl 08:00, og vil bli forsøkt ikke holdt i gang lenger enn til kl 18:00. Andre, ikke støyende arbeider, vil kunne pågå både før og etter disse tider.

En annen detalj som har vist seg når arbeidet nå har pågått en stund, er at det ved oppstarten av boring av nye hull, virvles opp en del støv som kan legge seg på altanene i de nederste etasjene. Sammen med veistøvet som man ellers også er plaget med, kan det tenkes at en litt mer arbeidskrevene vårvask kan være nødvendig. 

Når gravearbeidene er fullført utenfor blokkene gjenstår arbeidet i kjellerne. Der skal alle rør og ledninger koples sammen med varmevekslere og varmtvannstanker som nå innstalleres i og utenfor varmesentralen. Disse enhetene er såpass store, og mange at det vil oppta det rommet utenfor varmesentralen som enkelte har brukt til urettmessig oppbevaring av private eiendeler. Denne muligheten vil i fremtiden bli fjernet, da det etter ferdigstillelse av alt teknisk utstyr vil bli satt inn en dør, der kun autiroset personell vil ha tilgang. Som med varmesentralene i dag.

Vi kan ellers opplyse om at det arbeidet Dale Entreprenør AS gjør med tilbakestillelse av bearbeidete områder utføres til karakteren "meget tilfredsstillende".

Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.
Mer info om cookies her! Ok, det er greit!