Bergvarmeprosjektet

Bergvarmeprosjektet er nå nær avslutning. De siste 200-meter dype hullene er boret, og de siste blokkene vil ha nye undersenraler, kun basert på bergvarme, i drift fra februar 2020.

Derved er boring av hele 26 000 meter unnagjort, og 130 energibrønner og varmepumpeanlegg i hver kjeller i blokkene vil i uoverskuelig fremtid da sørge for at både varmtvann tl forbruk og varme i radiatorer leveres uten forurensing av miljøet i det sentral Åsane.

Prosjektet kom i gang på Flatevad i begynnelsen av februar 2018, med graving av grøfter for ledninger og rør i vestre ende av Flatevad, og med boring av hull i bakken ved alle blokker til rørene som skal hente varme fra bakken.. Det er også gravd grøfter for fremføring av strøm fra El-sentralen ved fyrhuset, til strømforsyning til varmepumpene i alle blokker.

Det som har vært av støy rundt boringen av alle brønnene er da historie, og de resterende arbeidende vil ha et betydelig lavere lydnivå.

De arbeider som gjenstår vil være strekk av ledninger og rør, og arbeid i kjellerne. Der skal alle rør og ledninger koples sammen med varmevekslere og varmtvannstanker som nå innstalleres i og utenfor varmesentralen. Disse enhetene er såpass store, og mange at det vil oppta det rommet utenfor varmesentralen som enkelte har brukt til urettmessig oppbevaring av private eiendeler. Denne muligheten vil i fremtiden bli fjernet, da det etter ferdigstillelse av alt teknisk utstyr vil bli satt inn en dør, der kun autiroset personell vil ha tilgang. Som med varmesentralene i dag.

Vi kan ellers opplyse om at det arbeidet Dale Entreprenør AS gjør med tilbakestillelse av bearbeidete områder utføres til karakteren "meget tilfredsstillende".

Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.
Mer info om cookies her! Ok, det er greit!