Brannvarsling

Styret, som har ansvaret for at brannvarsling og sikkerhet rundt dette er ivaretatt, har som kjent tegnet avtale med firma sfty om montering av nye avanserte brannvarslere. Disse er nå montert  både i fellesarealer og i de enkelte leiligheter.

Disse varslerene vil kontakte vaktsentral, som igjen gjør forsøk på å kontakte beboer i aktuell leilghet for å få bekreftet riktigheten av alarmen og at beboer er oppegående. Vær derfor oppmerksom på å svare raskt på telefoner fra nr. 815 69 049. Vaktsentralen kontakter så brannvesen ved behov, og sikkerheten økes derfor betraktelig i forhold til dagens løsning med egne røykvarslere der hver enkelt må følge opp batteriskifte og kontroll av disse.

De nye varslerne vil også informere beboer og kontor/vaktmestre ved behov for batteriskifte, og vil fortsette å rapportere at den er ikke er fullt virksom før nye batterier er satt inn. Når varsel om svakt batteri sendes, vil også sfty få varselet, og vil etter kort tid komme og bytte batterier. Dette vil i snitt skje en gang i året for brannvarlserne og hvert tredje år for lekkasjevarslerne.

I tillegg til brannvarsleren er det altså også installert lekkasjevarsler på alle kjøkken. Disse vil også varsle både beboer og kontor ved vannlekkasje, og derved hindre kostbare følgeskader både hos den enkelte og hos naboer. Disse sensorene er svært følsomme og vil varsle om lekkasje selv ved lett fuktighet eller søl i skapet under vasken. Om det kun er midlertidig fuktighet som er årsak til varselet er det bare å tørke opp i området og på føleren, så stopper alarmen.

Vi oppfordre alle til å installere sfty-appen på sin smarttelefon for å oppnå best mulig resultet både for brannvarslling og annen viktig informasjon fra borettslagets styre og driftsavdeling.

Mer informasjon kan finnes på sftys nettside: sfty.no

We use cookies
Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.