Avfallsbehandling.

I løpet av mai 2023 ble det i alle lavblokkenes bosshus byttet bosscontainere for å få redusert den kommunale avgiften på restavfall. De containere som nå er plassert ut blir, i motsetning til de "gamle", scannet og veiet slik at vi for ettertiden betaler for reell vekt av avfallet hver og en av oss kaster. (Denne type containere befinner seg allerede i høyblokkenes bossrom.)

Bergvarmeprosjektet

Bergvarmeprosjektet fungerer helt som tiltenkt. De siste 200-meter dype hullene er boret, og alle blokker har nå nye undersentraler, kun basert på bergvarme. Kom i drift fra april 2020.

Hærverk!

Borettslaget opplever dessverre fra tid til annen hærverk. Hærverk påfører oss unødvendige utgifter, som igjen fører til at disse må dekkes inn ved å øke felleskostnadene for hver enkelt boenhet.

Elbil

Prestestien borettslag har komplett anlegg for lading av el-bil, enten du har garasje eller parkerer ute. Det innebærer at du som har, eller vurderer å skaffe deg elbil kan lade hjemme.

Øking i kostnaden for varme og varmtvann.

Grunnet de høye strømprisene i vinter er styret dessverre tvunget til å øke innbetalingen fra hver enkelt til varmtvann og varme i leiligheten.

Brannvarsling

Styret, som har ansvaret for at brannvarsling og sikkerhet rundt dette er ivaretatt, har som kjent tegnet avtale med firma sfty om montering av nye avanserte brannvarslere. Disse er nå montert  både i fellesarealer og i de enkelte leiligheter.

We use cookies
Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.