Bergens, og et av Norges største borettslag, ligger på Ulset i Åsane, ca. 10 km nord for Bergen sentrum.
Borettslaget ligger sentralt til i naturskjønne omgivelser. Her er det gode bussforbindelser, kort vei til flere kjøpesentre, nærbutikk med post i butikk (Coop Prix) banker og skoler. Borettslaget består av i alt 655 leiligheter, fordelt på 3 høyblokker og 14 lavblokker.

Aktuelt fra borettslaget

RYKTER om høyere felleskostnader: Kontoret får rett som det er henvendelser fra personer som er blitt fortalt at store økninger i felleskostnadene (husleien) i Prestestien borettslag er ventet. DETTE MEDFØRER IKKE RIKTIGHET! Bakgrunnen for ryktet skal være at noen har hørt at bergvarmeprosjektet vil påføre borettslaget og dets beboere større utgifter. Det er ikke riktig. Prosjektet har hele tiden vært beregnet som selvfinansierende. I den forstand at det som i dag betales inn til innkjøp av gass til oppvarming, vil forbli samme beløp, som da skal gå til nedbetaling av lån som er tatt opp til "bergvarmeutstyret". Fellekostnadsøkinger som vil være aktuelle i Prestestien borettslag fremover vil utelukkende være på størrelse med SSBs offisielle konsumprisindeks.
Nyeste informasjon fra borettslaget finner du under aktuelt
2. oktober innføres de nye parkeringsreglene. Hovedregel, det er kun tillatt å parkere på oppmerkede plasser eller i garasje.

Kontoret

Kontoret finner du sentralt plassert i borettslaget. Det er bemannet mandag til fredag: kl. 10.00 - 14.00